2017 Theme: Walan9 Ka2lad

UP Medisina, doktor ng bayan

Galing at talino, mahirap pantayan

Masikap, malikhain, bukas sa inobasyon

Serbisyong tapat, noon at ngayon

Dapat ipagpugay, puso at abilidad

Sadya ka talagang walang katulad.

Click on the logo to view the Walan9 Ka2lad video.

Back to UPMAS Home Page